สมาคมและเครือข่ายศิษย์เก่าเป็นวิธีการในการติดต่อกับเพื่อน

คุณสามารถค้นหาและเข้าร่วมสมาคมศิษย์เก่าได้ทั้งต่างประเทศและในประเทศของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมของสถาบันการศึกษา สมาคมของหลักสูตรที่เรียน หรือสมาคมนักศึกษาแต่ละประเทศ กลุ่มและสโมสรศิษย์เก่าเกือบทุกกลุ่มจะให้บริการออนไลน์จึงสามารถสมัคร สมาชิกได้อย่างง่ายดายเหตุผลที่ควรเข้าร่วมกลุ่มศิษย์เก่ามีดังต่อไปนี้

ติดต่อกับเพื่อน – หลังเรียนจบ เพื่อนๆจะไปทำงานหรือเรียนต่อทั่วโลกโดยใช้วุฒิการศึกษาของออสเตรเลียเป็นใบ เบิกทาง กิจกรรมสังคมที่จัดขึ้นสม่ำเสมอนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้

ความช่วยเหลือ – ครอบครัวและเพื่อนที่ประเทศบ้านเกิดจะต้อนรับเมื่อคุณกลับถึงบ้าน แต่เครือข่ายศิษย์เก่าจะเต็มไปด้วยคนที่เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณมา ก่อน และเติบโตมาจากประสบการณ์แบบเดียวกับคุณทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ

การหางานและอาชีพ – เพื่อนศิษย์เก่าที่ทำงานในสาขาเดียวกันกับคุณจะเป็นแหล่งความช่วยเหลือชั้น เยี่ยมเวลาที่คุณเริ่มต้นอาชีพ พวกเขาจะสามารถให้คำแนะนำตามสาขาอาชีพและให้ข้อมูลได้ว่ามีบริษัทใดที่กำลัง หาพนักงาน ผ่านทางจดหมายข่าวและสิ่งพิมพ์ของสมาคมศิษย์เก่า

สิทธิประโยชน์ต่างๆ – สถาบันการศึกษาจะให้บริการต่างๆที่ยังคงมีประโยชน์แม้คุณจะเรียนจบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดและห้องวิจัย หรือร้านกาแฟ สถานที่เหล่านี้มักจะให้ส่วนลดถ้าคุณเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า

การช่วยผู้อื่นตอบแทน – กลุ่มศิษย์เก่าสามารถจับคู่เพื่อนและพี่เลี้ยงให้นักศึกษาเก่าและนักศึกษา ปัจจุบันได้อย่างดี และการเป็นศิษย์เก่าจะเปิดโอกาสให้คุณสามารถช่วยเหลือนักศึกษาคนอื่นให้ค้น หาชีวิตและการศึกษาแบบเดียวกับที่คุณเคยมีประสบการณ์มา นอกจากนี้ กลุ่มศิษย์เก่ายังจัดงานการกุศลและกิจกรรมเพื่อชุมชนหลายอย่าง ดังนั้นการเป็นสมาชิกก็จะช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่าง ง่ายดาย

นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มแบบไม่เป็นทางการของศิษย์เก่าแต่ละสถาบันหรือแต่ละรัฐที่จัด กิจกรรมหรืองานพบปะสังสรรค์เป็นครั้งคราว แล้วคุณจะพบว่าเครือข่ายที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของศิษย์เก่านั้นเปิดประตูสู่โอกาสในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ธุรกิจการค้า หรือ การประกอบอาชีพสำหรับอนาคต

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off

การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ของสมาคมศิษย์เก่าเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไป

กระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่น และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค โดยมุ่งมั่นที่จะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาระดับสูง เพื่อตอบสนองการพัฒนาสถาบันที่สามารถรับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง ที่ผ่านมาทั้งอาจารย์และนักศึกษาของเราได้ร่วมกันสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยของเราให้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตามกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็ต้องดำเนินไปไม่สิ้นสุดและนับวันจะยิ่งท้าทายมากขึ้นทุกวัน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างสมาชิกตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก มหาวิทยาลัย และสังคม

ถือเป็นก้าวแรกของการรวมกลุ่มที่สำคัญ มีการวางแผนการบริหารจัดการที่ดี สอดคล้องและรองรับแผนการขยายเครือข่ายในอนาคต โดยทางศูนย์มีแผนไปสู่การจดจัดตั้งสมาคมซึ่งจะก่อให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารงานที่สูงขึ้น การบริหารจัดการ การเงินที่เป็นระบบ รวมถึงวางรากฐานที่มั่นคง มุ่งสู่การเป็นชุมชนศิษย์เก่า เพื่อให้โอกาสสำหรับศิษย์เก่าที่จะพบกับเพื่อนใหม่ มีความสนุกสนาน และการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การทำงานเพื่อการกุศล, กิจกรรมสังสรรค์ศิษย์เก่า, ทริปการแข่งกีฬา และทัศนะศึกษา, การให้ทุนการศึกษา, การแนะแนวศึกษาต่อ

การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง

จำเป็นต้องได้รับร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวพันธ์ คือสถานศึกษาและชุมชนต้องใช้กำลังคน ตั้งแต่ภาคการวางแผนจนถึงการดำเนินงานของสมาคม ได้แก่ศิษย์เก่า คณาจารย์ และองค์การนักเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการมีส่วนร่วมในกิจกรรม อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิ์ภาพ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักของสมาคมเพื่อให้สมาคมสามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไป ในการดำเนินงานของสมาคมมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกิจกรรม ซึ่งรายได้จากค่าสมาชิกเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นจำเป็นต้องมีกิจกรรมเพื่อหารายได้

งานบริการของศูนย์ประสานงานสมาคมศิษย์เก่า

1.การรับสมัครสมาชิกโดยตรง ศิษย์เก่าทุกคนนอกจากจะลงทะเบียนร่วมกิจกรรมกับศูนย์ประสานงานผ่านอาสาสมัครแล้ว ศูนย์ประสานศิษย์เก่ายังได้มีบริการรับสมัครสมาชิกอีกช่องทางหนึ่ง ท่านสามารถติดต่อศูนย์ได้โดยตรงตามที่อยู่
2.การจัดประชุมศิษย์เก่า ศูนย์ประสานงานได้วางแผนที่จะจัดให้มีการอบรม สัมมนา สำหรับศิษย์เก่า เพื่อวางแผนกิจกรรมร่วมกัน
3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับสมาชิก นอกจากข่าวสารของศูนย์ประสานที่จะสื่อต่อศิษย์เก่าแล้ว ทางศูนย์ยังให้บริการฝากข่าวของสมาชิกที่ต้องการสื่อสารให้เพื่อนๆได้รับทราบ
4.บริการข้อมูลสมาชิก ท่านสามารถร้องขอข้อมูลสมาชิก หรือสอบถามรายการเพื่อนๆของท่านได้ โดยติดต่อศูนย์ประสานงานภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว
5.บริการให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัครศิษย์เก่าและกลุ่มศิษย์เก่า ศูนย์ฯ เปิดให้อาสาสมัคร สอบถาม หรือคำแนะนำต่างๆที่อาสาสมัครร้องขอเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ และงานอาสาสมัคร รวมถึงกลุ่มศิษย์เก่าต่างๆในกิจกรรมของกลุ่ม

 

Posted in ธุรกิจ | Tagged , , | Comments Off

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

ศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับสมาคม ชมรม กลุ่ม และองค์กรของศิษย์เก่า

และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า โดยทำหน้าที่รณรงค์ระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและสำนักงาน จัดกิจกรรมและบริการด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและสำนักงาน จัดหาทุนการศึกษาและทุนในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและสำนักงานจากศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธา องค์กรศิษย์เก่า องค์กรของรัฐและเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป

การทำข้อตกลงเข้าดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมและบริการต่างๆ ภายในวัตถุประสงค์ของสำนักงาน รวมทั้งทำความตกลงและรับค่าตอบแทนการดำเนินงานดังกล่าวด้วย ความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐหรือเอกชน ในการเผยแพร่ความรู้และวิชาการแขนงต่างๆ รวมทั้งการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสาธารณชน การรวบรวมและจัดทำทำเนียบนามและที่อยู่ของศิษย์เก่าเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย มีการจัดพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย หรือการจัดหารรายได้ในการดำเนินงานของสำนักงานจากการลงทุน ท่านสามารถค้นหาและเข้าร่วมสมาคมศิษย์เก่าได้ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมของสถาบันการศึกษา สมาคมของหลักสูตรที่เรียน หรือสมาคมนักศึกษาแต่ละประเทศ กลุ่มและสโมสรศิษย์เก่าเกือบทุกกลุ่มจะให้บริการออนไลน์จึงสามารถสมัครสมาชิกได้อย่างง่ายดาย

เหตุผลที่ควรเข้าร่วมกลุ่มศิษย์เก่า

- ติดต่อกับเพื่อน – หลังเรียนจบ เพื่อนๆจะไปทำงานหรือเรียนต่อทั่วโลกโดยใช้วุฒิการศึกษาเป็นใบเบิกทาง กิจกรรมสังคมที่จัดขึ้นสม่ำเสมอนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
- ความช่วยเหลือ – ครอบครัวและเพื่อนที่ประเทศบ้านเกิดจะต้อนรับเมื่อคุณกลับถึงบ้าน แต่เครือข่ายศิษย์เก่าจะเต็มไปด้วยคนที่เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณมาก่อน และเติบโตมาจากประสบการณ์แบบเดียวกับคุณทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ
- การหางานและอาชีพ – เพื่อนศิษย์เก่าที่ทำงานในสาขาเดียวกันกับคุณจะเป็นแหล่งความช่วยเหลือชั้นเยี่ยมเวลาที่คุณเริ่มต้นอาชีพ พวกเขาจะสามารถให้คำแนะนำตามสาขาอาชีพและให้ข้อมูลได้ว่ามีบริษัทใดที่กำลังหาพนักงาน ผ่านทางจดหมายข่าวและสิ่งพิมพ์ของสมาคมศิษย์เก่า
- สิทธิประโยชน์ต่างๆ – สถาบันการศึกษาจะให้บริการต่างๆที่ยังคงมีประโยชน์แม้คุณจะเรียนจบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดและห้องวิจัย หรือร้านกาแฟ สถานที่เหล่านี้มักจะให้ส่วนลดถ้าคุณเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า
- การช่วยผู้อื่นตอบแทน – กลุ่มศิษย์เก่าสามารถจับคู่เพื่อนและพี่เลี้ยงให้นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันได้อย่างดี และการเป็นศิษย์เก่าจะเปิดโอกาสให้คุณสามารถช่วยเหลือนักศึกษาคนอื่นให้ค้นหาชีวิตและการศึกษาแบบเดียวกับที่คุณเคยมีประสบการณ์มา

Posted in ธุรกิจ | Tagged , , | Comments Off

การเข้าร่วมสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยชาล์ลตัลจะช่วยดำเนินธุรกิจของคุณ

การเข้าร่วมสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยชาล์ลตัลจะช่วยดำเนินธุรกิจของคุณ

คุณสามารถค้นหาและเข้าร่วมสมาคมศิษย์เก่าได้ทั้งในมหาวิทยาลัยชาล์ลตัลและในประเทศของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมของสถาบันการศึกษา สมาคมของหลักสูตรที่เรียน หรือสมาคมนักศึกษาแต่ละประเทศ กลุ่มและสโมสรศิษย์เก่าเกือบทุกกลุ่มจะให้บริการออนไลน์จึงสามารถสมัครสมาชิกได้อย่างง่ายดาย เหตุผลที่ควรเข้าร่วมกลุ่มศิษย์เก่าเพื่อติดต่อกับเพื่อนหลังเรียนจบ เพื่อนๆจะไปทำธุรกิจหรือเรียนต่อทั่วโลก กิจกรรมสังคมที่จัดขึ้นสม่ำเสมอนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้การที่จะช่วยกันประกอบธุรกิจ ความช่วยเหลือครอบครัวและเพื่อนที่ประเทศบ้านเกิดจะต้อนรับเมื่อคุณกลับถึงบ้าน แต่เครือข่ายศิษย์เก่าจะเต็มไปด้วยคนที่เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณมาก่อน และเติบโตมาจากประสบการณ์แบบเดียวกับคุณทั้งในด้านส่วนตัว ด้านอาชีพและด้านธุรกิจ

ในการทำธุรกิจเพื่อนศิษย์เก่าที่ทำงานในสาขาเดียวกันกับคุณจะเป็นแหล่งความช่วยเหลือชั้นเยี่ยมเวลาที่คุณเริ่มต้นอาชีพ พวกเขาจะสามารถให้คำแนะนำตามสาขาอาชีพและให้ข้อมูลได้ว่ามีบริษัทใดที่กำลังหาพนักงาน ผ่านทางจดหมายข่าวและสิ่งพิมพ์ของสมาคมศิษย์เก่า สถาบันการศึกษาจะให้บริการต่างๆที่ยังคงมีประโยชน์แม้คุณจะเรียนจบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดและห้องวิจัย หรือร้านกาแฟ สถานที่เหล่านี้มักจะให้ส่วนลดถ้าคุณเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า กลุ่มสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยชาล์ลตัลสามารถจับคู่เพื่อนและพี่เลี้ยงให้นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันได้อย่างดี และการเป็นศิษย์เก่าจะเปิดโอกาสให้คุณสามารถช่วยเหลือนักศึกษาคนอื่นให้ค้นหาชีวิตและการศึกษาแบบเดียวกับที่คุณเคยมีประสบการณ์มา นอกจากนี้ กลุ่มศิษย์เก่ายังจัดงานการกุศลและกิจกรรมเพื่อชุมชนหลายอย่าง ดังนั้นการเป็นสมาชิกก็จะช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนั้นยังมีกลุ่มแบบไม่เป็นทางการของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยชาล์ลตัลแต่ละสถาบันหรือแต่ละรัฐที่จัดกิจกรรมหรืองานพบปะสังสรรค์เป็นครั้งคราว หากศิษย์เก่าท่านไหนสนใจการเข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่าลองสอบถามเพื่อนๆหรือรุ่นพี่ที่จบมาจากสถาบันเดียวกับคุณว่ามีกลุ่มไหนที่น่าสนใจบ้าง แล้วคุณจะพบว่าเครือข่ายที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยชาล์ลตัลนั้นเปิดประตูสู่โอกาสในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ธุรกิจการค้า หรือ การประกอบอาชีพสำหรับอนาคต

Posted in ธุรกิจ | Tagged , , | Comments Off